Palvelut

Kotiin vietävät tukipalvelut

Laadukasta ja luotettavaa palvelua Kymenlaakson alueella (Kotka, Hamina, ja Pyhtää) kotona asumisen tueksi. Kotiin vietävät tukipalvelut räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan.
Arvostus, luottamus ja aito kohtaaminen ovat yrityksen tärkeimpiä arvoja.

Palvelut

TiiMi Oivalluksia Oy kuuluu Kymsoten palvelusetelituottaja rekisteriin, sekä Aluehallintoviraston yksityisten sosiaalipalveluiden rekisteriin.

Lapsiperheiden kotipalvelu ja omaishoidon tuki

Neuropsykiatrinen valmennus

TiiMi Oivalluksia Oy tarjoaa ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista, eli Nepsy-valmennusta.
Nepsy-valmennuksella tuetaan asiakkaan myönteistä kehitystä ratkaisu- ja
voimavarakeskeisesti, arvostavalla ja kannustavalla lähestymistavalla. Valmennuksen
tarkoituksena on ohjata asiakasta löytämään ja käyttämään omia voimavarojaan,
lisäämään myönteisiä tunnekokemuksia sekä löytämään oman myönteisen
elämänpolkunsa. Valmennus on kuntouttavaa toimintaa, jossa asiakasta ohjataan
pyrkimään eroon alisuoriutumisesta ja ei- toimivista toimintamalleista oppimalla ja
omaksumalla uusia taitoja ja toimintatapoja. Neuropsykiatrinen valmennus on ennaltaehkäisevä ja asiakkaan elämänhallintaa parantava menetelmä.